Rookieperioden

Rookieperioden är de första veckorna på den nya terminen. De olika linjeföreningarna för de olika programen har massa aktiviteter för att engagera och skapa samanhållning bland de nykomna studentera som kalls för ”rookies”. Allt är frivilligt, man får vara med så mycket eller lite man vill. Aktiviteterna kan vara lekar med andra föreningar, såpafotbollsturenering, sittning eller spex.

 

Från varje linjeförening så finns det faddrar som tar hand rookiesarna och har hand om aktiviteter. Faddrarna kan man fråga om allt som man undrar över som nykommen student eller som nyinflyttad i Västerås. Det viktigaste under rookieperioden är självklart att ha kul!

 

Under rookieperioden får inget som kan upplevas som kränkande eller förnedrande förekomma. Man ska aldrig behöva göra något mot sin vilja eller känna sig hetsad att dricka alkohol eller göra något annat man känner sig obekväm med. Om du upplever något sådant så vill vi att du pratar med någon av oss faddrar så att vi kan åtgärda problemet.

 


 
  


Trackback