Sjukgymnastprogrammet på Mälardalens Högskola
Tycker du om att arbeta med människor? Tycker du om att motivera människor i träning och rehabilitering? I så fall har du några av de egenskaper en fysioterapeut bör ha.

Fysioterapeutprogrammet på Mälardalens högskola är den enda i Sverige med en beteendemedicinsk profil som innebär att sambandet mellan livsstil och sjukdom belyses, vi tittar på individen och dennes intressen och inte bara skadan eller sjukdomen. Beteendeförändring är en viktig del i de metoder för behandling som lärs ut. Det som skiljer utbildningen i Västerås från övriga orter är att man läser fler kurser i psykologi och beteendemedicin, detta ger en djupare förståelse och en helhetsbild för patientens livssituation. Utbildningen består av teoretiska och praktiska studier inom huvudämnet fysioterapi. Framförallt behandlar utbildningen fysioterapeutiska bedömnings- och behandlingsmetoder som ger dig en bra grund inför ditt framtida yrke. Eftersom många fysioterapeuter arbetar i team får du också kunskaper om professionellt förhållningssätt och om ledarskap.

Som student på fysioterapeutprogrammet tycker vi att utbildningen är stimulerande och rolig just för att teori och praktik blandas. Alla kurser känns relevanta för det kommande yrket och därför är det lätt att motivera sig även genom de tuffare korvstoppningskurserna :)
Trackback